YOUNG-FILM poskytuje veškeré služby související s výrobou audiovizuálních děl.

Společníci YOUNG-FILM STUDIA:
- zakladatel studia, střihač a režisér
- od roku 2005 spolumajitel, střihač a režisér


Od roku 1999, kdy YOUNG-FILM vznikl, se jeho činnost zaměřuje na filmovou produkci a postprodukci dokumentárních filmů, hraných filmů a reklamních spotů. Specializací firmy je výroba filmových a televizních dokumentů, foršpanů pro celovečerní filmy a v poslední době i výroba propagačních spotů. Společnost spolupracovala na řadě filmových a televizních projektů, mnoho z nich bylo oceněno tuzemsky i mezinárodně.

YOUNG-FILM získal mezi klienty renomé díky své práci nezatížené vžitými klišé, profesionálním přístupem a tvůrčím dialogem. K tomu nemalou měrou přispívá i dlouhodobá spolupráce se špičkovými pracovníky všech filmových profesí a spolupráce s nejlepšími dokumentaristy či filmovými režiséry.


Jak se profiluje YOUNG-FILM v současnosti?

Mimo tradiční aktivity v dokumentární a hrané tvorbě se zaměřujeme především na tyto oblasti:

  1. producentská činnost v oblasti dokumentárních filmů
  2. producentská činnost v oblasti komerčních spotů
  3. komplexní postprodukční zajištění celovečerních dokumentárních, hraných filmů a komerčních zakázek
  4. producentská činnost v oblasti výroby interaktivních DVD nosičů, tzv. DVD authoring
  5. producentská činnost v oblasti NATÁČENÍ DIVADELNÍCH PŘEDSTAVENÍ A KONCERTŮ

pic
2009 © NoTrouble
galery